ontspannen • meer energie • ontzuren

Het doel van deze workshop is te leren herkennen wanneer de ademhaling verstoord is, waar dit door komt en hoe dit te veranderen. Ademhalingsproblemen kunnen o.a. ontstaan uit energetische of emotionele problemen. Met mudra’s, acupressuurtechnieken en ademhalingsoefeningen leert u hoe u de ademhalingsproblemen bij cliënten kunt behandelen of de juiste oefeningen te adviseren.

Tijdens deze workshop worden diverse ademhalingstechnieken voor verschillende toepassingen besproken en geoefend, zoals:
• ontspanning
• opbouwen van energie
• ontzuren en versterken van het immuunsysteem
• ademhaling bij astma en hyperventilatie

Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van technieken om cliënten te begeleiden, zoals:
• gebruik van drukpunten om blokkades in de ademhaling op te heffen
• herkennen welke emoties de ademhaling blokkeren
• meettechnieken om te zien of de ademhalingstechnieken goed worden uitgevoerd

Achtergrond:

De ademhaling is van grote invloed op onze lichamelijke en mentale gezondheid. Vanuit verschillende stromingen zijn er diverse ademhalingstechnieken ontwikkeld. Het is onmogelijk om alle verschillende ademhalingstechnieken te bespreken en oefenen. Daarom komen vooral de belangrijkste technieken aan bod. De meest voorkomende technieken, maar ook volledig tegengestelde technieken. Zodat u leert hoe deze technieken goed kunnen worden ingezet.

Ontspanning:

Ademhaling word veel gebruikt als ontspanningstechniek. Zo kan met de ademhaling direct de hartslag worden beïnvloed en kan stress worden verminderd. Ontspanning en een rustige hartslag hebben ook direct effect op onze gezondheid en welzijn. Onze hersenen reageren namelijk direct op onze hartslag en hiermee ook onze emoties en gedachten. Zelfs overwegend negatieve gedachtes kunnen met de juiste ademhalingstechnieken worden omgezet in een positievere levensinstelling.

Emoties:

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) leert ons veel over het verband tussen emoties en ons lichaam en energiesysteem. Specifieke emoties kunnen de in- en uitademing. belemmeren. Ook kan bewuste ademhaling emoties oproepen, maar angstige gevoelens kunnen er ook direct mee worden verminderd. In deze workshop wordt daarom ingegaan op het verband tussen het meridiaansysteem, de hieraan gekoppelde emoties en de invloed op de ademhaling. Ook wordt ingegaan op het openen van blokkades in de ademhaling met acupressuurpunten.

Energiehuishouding:

Ook voor de energiehuishouding is ademhaling cruciaal. Met de ademhaling kan Chi worden opgebouwd en vervolgens worden gebruikt voor lichamelijke of mentale activiteiten. Een bekend voorbeeld hiervan is Wim Hof (de ijsman) die deze Chi gebruikt voor lichamelijke uitdagingen. Maar ook in Tai Chi wordt ademhaling gebruikt voor energieopbouw. Ook deze technieken wordt tijdens de workshop besproken en geoefend.

Zuur-basen huishouding

Met de ademhaling kan ook de zuur-basen huishouding direct worden beïnvloed. Via de longen kunnen meer zuren worden uitgescheiden, dan via de huid of urine. Maar let op, Ontzuren via ademhaling heeft ook een keerzijde!

Astma en hyperventilatie

Bij astma en hyperventilatie is de ademhaling te snel en oppervlakkig. Ook hiervoor is een speciale ademhalingstechniek ontwikkeld waarmee veel astmapatiënten al geholpen zijn. Tijdens deze workshop leert u te herkennen wanneer u deze techniek kunt inzetten en vooral ook wanneer de techniek juist wordt uitgevoerd.

Aan het eind van deze workshop heeft u de diverse ademhalingstechnieken leren kennen en geoefend en kunt u voor uw cliënten de juiste ademhalingstechniek kiezen die helpt bij zijn of haar klachten.

In deze bijscholing wordt een actieve werkhouding verwacht. In het online gedeelte worden diverse (groeps)opdrachten gegeven om dingen uit te zoeken, zodat u niet alleen alles een keer gehoord heeft, maar er ook echt mee leert werken.

 

Deze bijscholing bestaat uit drie dagen online training en zelfstudie aangevuld met drie praktijkdagen. In de zelfstudietijd wordt onder andere verwacht dat ademtechnieken en drukpunten thuis geoefend worden.

Data 2021:

4/10/21 – 8/11/21 – 13/12/21 

Data 2022:

10/4/22 – 9/5/22 – 13/6/22 
 

Locatie: Ohm Academy Schoolstraat 1, 4122 GA Zijderveld

Tijdstip: 10:00 tot 17:00 

Kosten: € 450,- voor de 3 praktijkdagen plus 3 dagen online training en cursusmateriaal, exclusief lunch. Vrijgesteld van BTW.

Studiebelasting: 12 ECTS

Accreditatie:
VBAG/NVST/VIV/VVET/FAGT