Leren over je eigen gezondheid

Op 2 en 3 november is er weer een weekend dat in het teken staat van jouw eigen gezondheid. Op zaterdag gaan we je gezondheid Westers bekijken. Hiervoor meten we de zuur-basen huishouding, kijken we naar toxines in het lichaam, doen levend en droog bloed analyse en gebruiken ademhalingstechnieken. Zondag staat in het teken van de TCM. Dan bespreken we de uitgangspunten van de TCM en doen daarna tong- en polsdiagnose om een beeld te krijgen van de energie in de organen en meridianen. Uiteraard worden ook de mogelijkheden om gevonden disbalansen te behandelen besproken.

Continue reading