Van denken in materie naar denken in energie

If you want to find the secrets of universe. Think in energy, frequency and vibration.

Nikola Tesla

Dit inzicht van Nikola Tesla is ook van toepassing op de geneeskunde. Als je het menselijk lichaam beter wilt begrijpen en oplossingen zoekt voor problemen van de gezondheid dan moet je leren denken in energie, frequentie en trilling. Deze bijscholingen bieden je de kennis die nodig is voor de omschakeling van je denken in materie naar denken in energie.

Onze unieke bijscholingen in de Biofysische geneeskunde zijn gebaseerd op natuurkundige kennis over biologische processen in de natuur en in de mens. De serie bestaat uit de volgende modules:
• MBK Biofysische geneeskunde
• Zonlicht en Lichttherapie
• Magneetveld van de aarde en Magneetveldtherapie
• Biofotonen en Fotonen- en Softlasertherapie
• Zonlicht en Kleurenlichttherapie
• Hersenfrequenties en Hersenfrequentietherapie
• Water en Watervitalisatie

Na het afronden van de basismodule MBK Biofysische geneeskunde kun je de overige modules los van elkaar en in willekeurige volgorde volgen.

Biochemische geneeskunde versus biofysische geneeskunde

De huidige reguliere en complementaire geneeskunde is vooral een biochemische geneeskunde, gebaseerd op kennis uit de biochemie. Bio betekent leven en chemie betekent scheikunde. Leven, met al zijn biologische processen, wordt in de biochemie verklaart vanuit scheikundige kennis. Scheikunde onderzoekt de materie tot het niveau waarop de moleculaire structuur veranderd. Biochemische geneeskunde verklaart de bouw en functie van het menselijk lichaam met chemische processen en tracht deze processen te beïnvloeden bij ziekte.

Biofysische geneeskunde is gebaseerd op kennis uit de biofysica. Bio is leven en fysica is natuurkunde. Leven, met al zijn biologische processen, wordt in de biofysica verklaart vanuit natuurkundige kennis. Natuurkunde onderzoekt niet alleen materie maar ook energie. Hierbij wordt de materie onderzocht op het niveau waarop de energie binnen een molecuul wel veranderd terwijl de moleculaire structuur hetzelfde blijft. De energie binnen moleculen bestaat uit licht, elektrische ladingen en magneetvelden. De biofysische geneeskunde integreert kennis over de aanwezigheid en functie van licht, elektrische ladingen en magneetvelden in het lichaam in de anatomie, fysiologie, pathologie, etiologie, preventie en therapie.

Waarom biofysische geneeskunde?

Leven in al zijn manifestaties is niet verklaarbaar met alleen chemische kennis. Ook van het menselijk lichaam zijn zowel de bouw en functie als het ontstaan en herstellen van ziekte niet te verklaren met alleen scheikundige processen. Alle materie bestaat namelijk uit energie en elk biochemisch proces ontstaat door biofysische processen. De biofysische geneeskunde biedt een verbreding en verdieping van de huidige geneeskunde. Zowel de kennis als de therapiemethoden bieden vele aanreikingen bij het onderhouden en herstellen van de gezondheid. De geneeskunde van de toekomst is dan ook een combinatie van biochemische en biofysische geneeskunde.

Wat leer je in de bijscholingen biofysische geneeskunde?

De basismodule verrijkt je biochemische medische basiskennis met biofysische wetenschap over het menselijk lichaam. De vervolgmodules geven je inzicht in de energiebronnen in de natuur en hun energetische inwerking op de mens. Daarbij ga je ook de werking en toepassing begrijpen van zeer effectieve therapie- en vitalisatiemethoden met natuuridentiek licht, magneetvelden.

Voor wie?

De bijscholingen in Biofysische geneeskunde zijn van grote waarde voor alle medische professionals, zowel in de reguliere geneeskunde als in westerse natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en oosterse energetische geneeskunde. Ook iedereen die wil leren hoe de eigen gezondheid goed te onderhouden en te herstellen is welkom.

Deel 1: medische basiskennis

De serie bijscholingen biofysische geneeskunde start met medische basiskennis. Hierin leer je de basis van hoe licht, trillingen, elektromagnetische velden, etc van invloed zijn op onze cellen, stofwisseling, energiehuishouding etc. Op de praktijkdagen ga je deze invloeden ervaren.

 

In deze eerste les wordt kennis van kwantum mechanica en Chinese geneeskunde gecombineerd met recente medische en natuurgeneeskundige inzichten over de werking van ons lichaam.

Na het eerste deel (medische basiskennis) te hebben gevolgd, kunt u kiezen uit diverse verdiepingen, zoals licht, elektromagnetische velden, water(vitalisatie), etc.

Deel 2: Zonlicht en lichttherapie

In dit vervolg op deel 1, gaan we de invloed van zonlicht op ons lichaam uitgebreidt behandelen. Zonlicht heeft elektrische, chemische en kwantummechanische invloeden in ons lichaam.

Onderwerpen die behandeld gaan worden zijn o.a. de circadiane ritmes, lichtinvloeden op de huid, stimulatie van de hersenen met licht, invloeden van zonlicht op ons hormoonstelsel, opname van licht door onze cellen, de Chinees geneeskundige visie van de invloeden van licht, de schade die licht kan aanrichten, sungazing en behandeling van klachten met zonidentiek licht.

Deel 3: Biofotonen

Onze cellen en organen stralen licht uit in de vorm van biofotonen. We bespreken de wetenschappelijke onderzoeken over biofotonen en apparatuur om biofotonen te meten. Hierbij gaan we ook in op de rol die biofotonen spelen bij ziektes en celprocessen.

 

Vanuit de TCM bekeken werkt ons lichaam op energie die stroomt door meridianen. Deze meridianen worden lichtkanalen genoemd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meridianen gevuld kunnen worden met laserlicht. Het werken met laserlicht in het rode en ultraviolette spectrum wordt besproken en de effecten ervan kun je ervaren op de praktijkdag.

Data:

Start september 2021

Tijdstip: 10:00 tot 17:00
Kosten: € 145,- voor de een praktijkdag plus online training en cursusmateriaal, exclusief lunch. Vrijgesteld van BTW.

Locatie: Ohm Academy Schoolstraat 1, 4122 GA Zijderveld

Accreditatie via KTNO. De eerrste twee dagen zijn erkend door VBAG, BATC, NVST en VVET.